Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan CF Techniek B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

CF Techniek B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De informatie op deze site wordt echter regelmatig aangevuld en/of aangepast. CF Techniek B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag / informatie-verzoek zullen nooit aan derden verstrekt worden.

Copyright

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker(s) ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van CF Techniek B.V. is verkregen.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CF Techniek B.V. worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Links naar andere websites

Op deze site kunt u soms een aantal links aantreffen naar andere websites. CF Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Het gebruik van cookies

De website van CF Techniek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat uw browser met pagina’s van deze website meestuurt en opslaat op uw harde schrijf.

De cookies onthouden uw instellingen en voorkeuren en dienen om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit zou het goed functioneren van onze website kunnen beïnvloeden.
Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het online gedrag van onze bezoekers. Dit profiel is niet gekoppeld aan een naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke. We gebruiken de gegevens alleen om de website zo goed mogelijk af te stemmen op onze bezoekers.

Cookies kunt u zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


 

CF Techniek

Bezoekadres:
J.W. Frisostraat 31
4413 CB Krabbendijke - Holland
Postadres:
Postbus 46
4413 ZG Krabbendijke - Holland

K.v.K.: 22050606

Meer informatie

Wie zijn wij
Div. Vacatures bel 0113 501255
Nieuws
Rondleiding
Film
Sitemap
Privacy Verklaring

 

Neem contact op

Tel.: +31 (0)113-501255

E-mail: contact@cftechniek.nl


TR Testmark 9108625504 EN CMYK without QR Code

metaalunielogo

© 2020 CF Techniek. All Rights Reserved. Designed by Web Improved